சனி, 17 செப்டம்பர், 2011

கற்று கொள்ளலாமே

கோவைலிருந்து isha yoga centre கு சென்றிருந்தேன் Bus இல் conductor bag -ல் சிறிய பாட்டில் ஓன்று வைத்திருந்தார் அதில் தண்ணிர் இருந்தது Ticket கொடுக்கும் போதும் பணம் எண்ணும் போதும் எச்சில் தொடாமல் தண்ணீயே யை பயன்படுத்துகிறார் அவர் பெயர் அ . நடராஜன் Bus -ல் ஜன்னல் வழியே எச்சில் துப்புவது Bus Stand - ல் திறந்த வெளியில் சிறுநீர் களிப்பது ,போன்ற அசுத்த கரமான செயல்கள் ஒரு புறம் இருக்க .எல்லோரும் மாறினால் நான் மாறுகிறோம் என்று சொல்லுபவர்கள் முன் நடராஜன் போன்றோர் உயர்ந்து நிற்கின்றனர்நடிகர்களை பார்த்து முடியையும் நடையையும் மாற்றும் இளைஞர்கள் இது போன்ற நிஜ Hero ளை பார்த்து எதையாவது கற்று கொள்ளலாமே…….